ARTFUL network | Webdesign | Control4 - inteligentné domy | Hunter - automatické závlahy | Wiki o závlahach | Studentrent.sk | RESdvere.sk | Citaty.sk | ARTFUL network
 Automatické zavlažovacie systémy
Závlahy travnikov, záhrad,
verejných priestranstiev, ihrisk.
tel: 0903 217 054 / 0910 950 805
 
   
  Ak chcete mať pekný trávnik musíte sa o neho starať. Závlaha je ta ideálna cesta! Najviac času vám zoberie zavlažovanie. Prehadzovanie polievačov, manipulácia s hadicami je časovo náročná. Zavlažovací systém funguje úplne automaticky a nemusíte byť ani doma. Je možnosť pripojiť dažďový a veterný senzor, ktorý zvyšuje komfort.  
 

Návrh automatického zavlažovacieho systému.

Podrezávanie trávnika.

Výkop

Automatická zavlaha

Hunter

Používame výhradne zavlažovací systém Hunter

Závlaha trávnika

Vieme aké je dôležité pristupovať v dnešných časoch ku kvalite a preto pristupujeme k zákazkám veľmi zodpovedne a snažíme sa ich realizovať promtne. Preto pristupujeme len na zákazky, ktoré sme schopný realizovať v dohodnutých termínoch.

Zavlažovanie

Ak sa váhate či áno/nie - automatický závlahový systém, uvedomte si ako veľa času trávite pri polievaním trávnika a aký to má efekt. Nikdy nemôžete ručne rozmiestniť primerané množstvo vlahy na celú plochu trávnika. Tiež si musíte uvedomiť, že ak sa vzdialite z domova na dovolenku, tak musíte riešiť ako trávnik zavlažíte. automatika zariadi jej spustenie v prípade ak neprší. Úspora vody je tiež nezanedbateľný faktor, zavlažovaná plocha sa nepremáča, závlaha je smerovaná presne na danú plochu. Pracujeme s kvalitnou americkou značkou Hunter, kde máme minimálne reklamácie.

Služby

Návrh

Pri porovnávaní cenových ponúk musíte porovnávať porovnateľné. My pri realizovaní našich projektov dbáme na dokonalé prekrytie podľa presných inštrukcií výrobcu. Je dôležité aby boli postrekovače prekryté (každý postrekovač musí dostreknúť k susediacemu), aby bola zaručená účinnosť, inak nemá zmysel robiť závlahu. Ak by nebolo dodržané prekrytie, bola by rozmiestnená vlaha nerovnomerná.
Navrhneme vám podľa vašich požiadaviek možnosti ktoré sú realizovateľné. Navrhneme Vám kvapôčkovú závlahu, rotačné, plošné postrekovače, podľa toho čo je pre danú plochu vhodnejšie. Počet vetiev, riadiacu jednotku, dažďový, veterný, vlhkostný senzor. Dobre navrhnutý automatický systém závlahy šetri čas, vodu a peniaze.
Podrezávanie trávnika

Ak je už na pozemku, kde treba riešiť závlahu trávnik, snažíme sa navrhnúť závlahu tak, aby sme čo najmenej poškodili trávnik. Je možné trávnik podrezať podrezávačom trávnika
a následne po inštalácií závlahového systému vrátiť kobercový trávnik späť do vyrezanej plochy.Výkop

riešime drážkovacím strojom do zeme. Výhoda oproti ručnému kopaniu je čas a hlavne spôsob akým drážkovací stroj kope. Vyhĺbi drážku širokú 12cm a hlbokú 35 až 40cm, pričom zeminu rozomelie a nezostávajú hrudy. Takto je jednoduchšie výkop zahrabať a zhutniť do pôvodného stavu. Aby nedochádzalo k nadmernému sadaniu pôdy.

Pozrite si video, ako stroj pracuje.
Samotná inštalácia automatickej závlahy

Vytýčime si meracím koliečkom a špagátmi presné rozloženie postrekovačov. Do výkopu umiestnime hadice pre jednotlivé vetvy a z nich tenšou hadicou odbočenia k samotným postrekovačom podľa návrhu. Postrekovač umiestnime do správnej výšky, aby nedošlo k ich poškodeniu pri používaní trávnika pripadne pri kosení.
Do šachty v ktorej budú elekroventily pre jednotlivé vetvy sa privedie hadica, ktorá je stále pod tlakom a z ktorej sa môžu napojiť hydranty na pozemku do ktorých sa dá pripojiť záhradná hadica.
Následne sa systém natlakuje a skontrolujú prípadne netesnosti. Potom výkop postupne zakopeme, po vrstvách ktoré zhutňujeme. Nakoniec systém po vetvách prepláchneme a nainštalujeme trysky, ktoré presne nastavíme.